Jeg hadde to git repo’er på samme maskin, men i ulike kataloger. Det som var ønskelig var å merge disse to repo’ene sammen til ett, slik at all historie ble tatt vare på. Dette kan gjøres da på følgende måte: Git repo 1: /sti/til/repo1 Gir repo 2: /sti/til/repo2 cd /sti/til/repo1 git remote add -f repo2

For several days our Apache webserver went down. Stopped. No html document for you! CPU at 100%, sorry mate! Our server is running Apache web-server as frontend with mod_jk to Tomcat, where a DSpace application (java) is running. Backend database is a Postgresql 9.1 server. Everything running on a Redhat 6 virtual wmvare server. From