Merge to git repo

Jeg hadde to git repo’er på samme maskin, men i ulike kataloger.

Det som var ønskelig var å merge disse to repo’ene sammen til ett, slik at all historie ble tatt vare på. Dette kan gjøres da på følgende måte:

Git repo 1:

/sti/til/repo1

Gir repo 2:

/sti/til/repo2

cd /sti/til/repo1

git remote add -f repo2 /sti/til/repo1

git merge -s ours -no-commit repo2 repo2/master

git read-tree --prefix=dir-B -u repo2/master

git commit -m "kommentar til mergingen"

Dermed kan en slette ett av repoene, og samtidig ha en historikk over filene i et felles git repo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *